Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Sepcial Promotion

Componența Consiliului de Administrație

 1. Conf. Dr. George Dindelegan - reprezentant al Ministerului Sănătății- Președinte CA
 2.  Prof. Dr. Simona Rednic – reprezentant al Ministerului Sănătății
 3.  Prof. Dr. Sorin Dudea – reprezentant al Ministerului Sănătății
 4.  Dr. Petru Cosmin Maier – reprezentant al Consiliului Județean Cluj
 5.  Prof. Dr. Daniel Muresan – reprezentant al Universității De Medicină Și Farmacie „Iuliu Hațieganu”
 6.  Conf. Dr. Dan Ona – Colegiul Medicilor Cluj
 7.  Monica Baciu – OAMMR, filiala Cluj
 8.  Raul Norbert Racz – Sindicatul SANITAS, filiala CLUJ
 9.  Radu Vasile – Sindicatul Solidaritatea Sanitară, filiala Cluj
 10.  Muntean Crina - reprezentant al Consiliului Județean Cluj

Atribuțiile Consiliului de Administrație (conform Legii 95/2006,actualizată)

Art. 187

(1) În cadrul spitalului public funcţionează un consiliu de administraţie format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului.

(...)

(10) Atribuţiile principale ale consiliului de administraţie sunt

următoarele:

 1. a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
 2. b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului de resort sau, după caz, prin act administrativ al primarului unităţii administrati teritoriale,al primarului general al municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean, după caz;
 3. c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
 4. d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;
 5. e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
 6. f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute la art. 178 alin. (1) şi la art. 184 alin. (1).

Hotărâri CA

Hotărâri CA (08 octombrie 2020)

Hotărâri CA (10 septembrie 2020)

Hotărâri CA (5 august 2020)

Hotărâri CA (9 iulie 2020)

Hotărâri CA (11 iunie 2020)

Procedura de integrare clinica

Reguli de funcționare a Consiliului de Administrație

Hotărâri CA (8 mai 2020)

Hotărâri CA (9 aprilie 2020)

Hotărâri CA (13 martie 2020)

Hotărâri CA (13 februarie 2020)


Contact:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Acceptarea de catre dvs a politicii privind datele cu caracter personal
Nota de acceptare: In conformitate cu normele GDPR, continuarea accesarii acestui site reprezinta acceptul dvs privind folosirea si stocarea datelor cu caracter personal conform regulilor si conditiilor si politicii privind cookies.

Va multumim si va invitam sa vizionati site-ul nostru!